2105050961

Υπηρεσίες

Διορθωτική αγωγή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

υπερκινητικότητα - Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

Αντιμετώπιση Δυσλεξίας

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

Θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

Παρέμβαση σε Διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

service1

Ικανότητα μελέτης και αποστήθισης

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

service2

Υποστηρικτική σχολική μελέτη

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

Ειδική παρέμβαση στα Μαθηματικά

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

Προβλήματα συμπεριφοράς

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

Συμβουλευτική γονέων – οικογένειας –εφήβου - ζεύγους

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

service1

Τεστ σχολικής ετοιμότητας

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

service2

Αξιολογητικά τεστ

Επικοινωνία για λεπτομέρειες

Συναισθηματική και νοητική ανωριμότητα

Επικοινωνία για λεπτομέρειες