2105050961

Ο Χώρος μας

about

Το πρότυπο κέντρο μάθησης λόγου και συμβουλευτικής αποτελεί έναν άρτια εξοπλισμένο χώρο παρέχοντας:  • Εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού.


  • Διαρκή ενημέρωση και εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων.


  • Χρήση οπτικοακουστικών μέσων – χρήση Η/Υ.