2105050961

Επιστημονική Ομάδα

Η επιστημονική ομάδα του κέντρου μας απαρτίζεται από:

  • Ειδικούς παιδαγωγούς


  • Λογοθεραπευτές


  • Ψυχοπαιδαγωγούς


  • Εκπαιδευτικούς


  • Ειδικούς Δυσλεξίας


  • Εργοθεραπευτές


  • Ψυχολόγους


  • Ιατρό συνεργάτη


Επικοινωνία για λεπτομέρειες